Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydział Administracyjno – Organizacyjny
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 23
z dopiskiem „ oferta pracy WIK”

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor / starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych w tym związanych z wydawaniem postanowień, decyzji administracyjnych,
- redagowanie pism,
- przeprowadzanie rozmów z petentami,

Wykształcenie:wyższe techniczne

Wymagania konieczne: - uprawnienia budowlane, wiedza z zakresu prawa budowlanego, KPA, umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna), zdolność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism.

Wymagania pożądane:

- znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej,
- prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia pierwszych 3 stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2008-05-21

Inne informacje:

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90 12 w. 114.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-05-07 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5920
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-07 14:04