Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Biuletyn NR: 2/2008

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydział Administracyjno – Organizacyjny
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98,  pok. 23
z dopiskiem „ oferta pracy”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Liczba lub wymiar etatu:  1

Główne obowiązki:
-  redagowanie pism,
- przygotowywanie projektów pism do postępowań administrcynych prowadzonych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym),

Wykształcenie:

średnie

Wymagania konieczne:

-obsługa komputera'
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego.

Wymagania pożądane:
-  1 rok doświadczenia zawodowego w administracji,
-  umiejętność pracy w zespole,
-  samodzielność.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-kopia 3 pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
-życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2008 – 01 - 31

Inne informacje:
Stanowisko
zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i
kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane ( liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 113


Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-01-21 15:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6002
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-01-21 16:01