Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony


Biuletyn NR: 24/2007

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydział Administracyjno – Organizacyjny
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 23
z dopiskiem „ oferta pracy WIK”

poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor / starszy inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego, w tym dokonywanie oględzin w terenie,

- zbieranie materiałów dowodowych w sprawach,

- redagowanie pism dotyczących postępowania administracyjnego.

Wykształcenie:
średnie techniczne lub wyższe techniczne

Wymagania konieczne:
- obsługa komputera,

- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,

- umiejętność kontaktu z petentami,

- samodzielność w podejmowaniu decyzji przy dokonywaniu ustaleń w sprawie.

Wymagania pożądane;

- doświadczenie zawodowe,
- uprawnienia budowlane,
- prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia::
- kopia pierwszych 3 stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2007-12-27
Inne informacje:

Stanowisko
zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i
kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną
powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną
zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90 12 w.
114.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
    data wytworzenia: 2007-12-14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-12-14 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5857
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-14 13:45