Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony


Biuletyn NR: 6/2007

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zespół ds. Administracyjno – Organizacyjnych
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 23
z dopiskiem „ oferta pracy”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent prawny - główny specjalista

w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Liczba lub wymiar etatu: 3

Główne obowiązki:
- podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym),
- rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

Wykształcenie:

wyższe: prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- obsługa komputera,
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ogólna wiedza z prawa budowlanego,

- doświadczenie zawodowe w wykonawstwie i /lub administracji.

Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia pierwszych 3 stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2007 – 09 - 25

Inne informacje:
Stanowisko
zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i
kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane ( liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 113


  • autor informacji: Maciej Aleksandrowicz
    data wytworzenia: 14.09.2007
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-20 10:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-20 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2402
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-09-20 10:40

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 424372
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 10:33

Stopka strony