Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony


Biuletyn NR: 6/2007

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zespół ds. Administracyjno – Organizacyjnych
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 23
z dopiskiem „ oferta pracy”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent prawny - główny specjalista

w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Liczba lub wymiar etatu: 3

Główne obowiązki:
- podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym),
- rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

Wykształcenie:

wyższe: prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- obsługa komputera,
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ogólna wiedza z prawa budowlanego,

- doświadczenie zawodowe w wykonawstwie i /lub administracji.

Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia pierwszych 3 stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2007 – 09 - 25

Inne informacje:
Stanowisko
zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i
kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane ( liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 113


Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
    data wytworzenia: 2007-09-14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-20 10:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-20 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6239
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-09-20 10:40