Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony


Biuletyn NR: 18/2007

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zespół ds. Administracyjno – Organizacyjnych
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 23
z dopiskiem „ oferta pracy WIK”

poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor lub st. inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym, związanych z wydawaniem
postanowień, decyzji administracyjnych,
- redagowanie pism,
- przeprowadzanie rozmów z petentami,
- prowadzenie postępowań administracyjnych.

Wykształcenie:
wyższe techniczne

Wymagania konieczne:
-
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie (uprawnienia sanitarne);
wiedza z zakresu prawa budowlanego, KPA, umiejętność obsługi komputera
(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna), zdolność
analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism.

Wymagania pożądane;
- znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej,
- prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia pierwszych 3 stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2007-09-25


Inne informacje:

Stanowisko
zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i
kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną
powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną
zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90 12 w.
114.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
    data wytworzenia: 2007-09-14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-20 10:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5677
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-09-20 10:35