Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony


Ogłoszenie o zawarciu umowy

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

tel. 022 863 90 12

faks 022 863 90 15

e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163 ze zm.).

3. Okreslenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Towarzystwo Handlowe "ALPLAST" A. Bąk i Spółka Sp. J.

ul. Obozowa 5

78-100 Kołobrzeg


Uzasadnienie:
Oferta złożona przez Towarzystwo Handlowe "ALPLAST" Sp. J. uzyskała najwyższy wynik
punktowy (100pkt.) w jedynym przyjętym kryterium - cena - 100%.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2007-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-06 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-06 09:04

Wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - WINB.ZAO.3251-04/07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-02 12:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-02 12:33
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2007-03-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-12 13:52

Opis strony

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10280
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-04-06 09:05