Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony


Ogłoszenie o zawarciu umowy

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

tel. 022 863 90 12

faks 022 863 90 15

e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163 ze zm.).

3. Okreslenie przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych wraz z papierem, obejmujących artykuły w asortymencie i ilościach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

PARTNER XXI Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25

41-800 Zabrze


Uzasadnienie: Oferta złożona przez firmę PARTNER Sp. z o.o. uzyskała najwyższy wynik punktowy (100pkt.) w jedynym przyjętym kryterium - cena-100%.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-20 14:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-20 14:46


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163 ze zm.) informuję, iż w  toku postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych wraz z
papierem dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PARTNER XXI Sp. z o.o. z siedzibą
w 41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę
punktów (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryterium określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cena – 100%). W toku badania ofert nie wykluczono żadnego z Wykonawców, jak również nie
odrzucono żadnej ze złożonych ofert.
Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2007-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-02 12:27

Opis strony

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów biurowych wraz z papierem.
Sygnatura WINB.ZAO.3251-03/07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-20 14:46