Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony
Biuletyn NR: 3/2007

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zespół ds. Administracyjno – Organizacyjnych
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98,  pok. 2
z dopiskiem „ oferta pracy”

poszukuje kandydatów na stanowisko:


inspektora/inspektora  nadzoru budowlanego

w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w zakresie określonym Ustawą
  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.  z 2004 r. Nr 92,poz. 881) na szczeblu wojewódzkim,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji, w zakresie pkt. 1

Wykształcenie:
wyższe lub średnie budowlane,

Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) i rozporządzeń z nią związanych,
-  znajomość przepisów prawa budowlanego i Kpa,
-  znajomość procedur obowiązujących w administracji,
-  umiejętność obsługi komputera (Ms Office),
-  prawo jazdy kategorii B.

Wymagania pożądane;
-  uprawnienia budowlane,
-  doświadczenie zawodowe w wykonawstwie i / lub administracji,
-  ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
-  umiejętność pracy w zespole,
-  samodzielność.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia pierwszych 3 stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2007-02-11

Inne informacje:
Stanowisko
zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i
kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane ( liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 226


  • autor informacji: Maciej Aleksandrowicz
    data wytworzenia: 06.02.2007
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-06 10:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2434
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-06 10:15

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 424350
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 10:33

Stopka strony