Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony


Biuletyn NR: 18/2006

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zespół ds. Administracyjno – Organizacyjnych
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 2
z dopiskiem „ oferta pracy WWB”

poszukuje kandydatów na stanowisko:


inspektora/inspektora nadzoru budowlanego

w Wydziale Wyrobów Budowlanych


Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:
- przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w zakresie określonym Ustawą
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881) na szczeblu wojewódzkim,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji, w zakresie pkt. 1

Wykształcenie:
wyższe budowlane lub średnie budowlane,

Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) i rozporządzeń z nią związanych,
- znajomość przepisów prawa budowlanego i Kpa,
- znajomość procedur obowiązujących w administracji,
- umiejętność obsługi komputera (Ms Office),
- prawo jazdy kategorii B.

Wymagania pożądane;
- uprawnienia budowlane,
- doświadczenie zawodowe w wykonawstwie i / lub administracji,
- ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia pierwszych 3 stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2006-09-29

Inne informacje:
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90 12 w. 226


Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: M. A.
    data wytworzenia: 2006-09-15
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-09-15 15:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-09-15 15:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6246
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-09-15 15:30