Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Wyjazdy w teren na obszarze województwa mazowieckiego.

Adres urzędu:

Warszawa, ul. Czereśniowa 98

WARUNKI PRACY

Budynek, w którym mieści się siedziba urzędu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności ruchu. Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej o ograniczonej zdolności ruchowej.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie ewidencji przewidzianych przepisami ustawy prawo budowlane;
 • prowadzenie dokumentacji dot. akcji związanych m.in. z akcjami "Bezpieczne wakacje", "Bezpieczne ferie", kontrola placów zabaw, kontrolą obiektów wielkopowierzchniowych;
 • przygotowywanie projektów pism w ramach prowadzonych w wydziale postępowań administracyjnych;
 • uczestnictwo w prowadzonych inspekcjach i kontrolach robót budowlanych i obiektów budowlanych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność formułowania pism.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04.06.2018

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98

z dopiskiem "Oferta pracy WIK"

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,5 w wysokości 2 810,76 zł. brutto + dodatek stażowy

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel 22/863 90 12 w. 114

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-05-24 09:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4789
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-05-24 09:06