Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Inspektor w Wydziale Wyrobów Budowanych

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze nr 22425 z dnia 15.02.2018 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Czereśniowa 98

 

WARUNKI PRACY

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerekości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych oraz dokumentowania ustaleń kontroli.
 • przygotowywanie projektów decyzji, pism i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w I instancji,
 • wprowadzanie i przekazywanie informacji o kontrolach i postępowaniach za pomocą informatycznych systemów nadzoru rynku.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa lub materiałoznawstwa.
 • znajomość przepisów KPA, ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o systemie oceny zgodności,
 • komunikatywność i umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  02-456 Warszawa
  ul. Czereśniowa 98 z dopiskiem "Oferta pracy WWB"

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,7 w wysokości 3 185,53 zł. brutto+ dodatek stażowy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowania zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje tel. 22/863 90 12 w. 226

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-15 13:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7908
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-15 13:08