Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Ogłoszenie o naborze nr 21796 z dnia 06.02.2018 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Czereśniowa 98

WARUNKI PRACY

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

•   podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym(odwoławczym i zażaleniowym)

•   rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

•  Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

•  Posiadanie obywatelstwa polskiego

•  Korzystanie z pełni praw publicznych

•  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

•  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•  Życiorys/CV i list motywacyjny

•  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

•  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

•  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

•  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

•  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

•  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•  Dokumenty należy złożyć do: 16.02.2018

•  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

• Miejsce składania dokumentów:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98

z dopiskiem " Oferta pracy WOP"

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,5 w wysokości 2810,76 brutto + dodatek stażowy.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. (Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/ 863 90 12 w. 131

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2018-02-06 09:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 09:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8649
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-06 09:27