Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze nr 19018 z dnia 06.12.2017r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 2

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

ul. Czereśniowa 98
02-456, Warszawa

WARUNKI PRACY:

Praca na tym stanowisku wiąże się z wykonywaniem inspekcji i kontroli budów i obiektów budowlanych na terenie województwa mazowieckiego, w tym raca na wysokości i prowadzenie samochodu służbowego.

ZAKRES ZADAŃ

załatwianie spraw dla których Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem nadzoru  I instancji, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie,
 • uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (m. in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.12.2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  02-456 Warszawa
  ul. Czereśniowa 98
  z dopiskiem " Oferta pracy WIK"

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 2,0 w wysokości 3 747,68 zł. brutto + dodatek stażowy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje tel. 863 90 12 w. 114.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 10:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12781
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-06 10:46