Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze nr 19018 z dnia 06.12.2017r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 2

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

ul. Czereśniowa 98
02-456, Warszawa

WARUNKI PRACY:

Praca na tym stanowisku wiąże się z wykonywaniem inspekcji i kontroli budów i obiektów budowlanych na terenie województwa mazowieckiego, w tym raca na wysokości i prowadzenie samochodu służbowego.

ZAKRES ZADAŃ

załatwianie spraw dla których Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem nadzoru  I instancji, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie,
 • uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (m. in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.12.2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  02-456 Warszawa
  ul. Czereśniowa 98
  z dopiskiem " Oferta pracy WIK"

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 2,0 w wysokości 3 747,68 zł. brutto + dodatek stażowy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje tel. 863 90 12 w. 114.

 • opublikował: Paweł Szewczyk
  data publikacji: 2017-12-06 10:33
 • zmodyfikował: Paweł Szewczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 10:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2192
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-06 10:46

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 350101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-01 08:58

Stopka strony