Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

WARUNKI PRACY:

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej
na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W związku z kontrolą budów konieczne wyjazdy w teren woj. mazowieckiego.

ZAKRES ZADAŃ

załatwianie spraw dla których WINB jest organem nadzoru budowlanego I instancjiw tym prowadzenie postępowań administracyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz KPA,
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętnoś redagowania pism,
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  02-456 Warszawa
  ul. Czereśniowa 98
  z dopiskiem " Oferta pracy WIK"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 2,0 w wysokości 3 747,68 zł. brutto + dodatek stażowy.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 863 90 12 w. 114.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ogłoszenie o naborze nr 19018 z dnia 06.12.2017r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 2

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

ul. czereśniowa 98
02-456, Warszawa

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 10:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7376
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-06 10:30