Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Referent prawny w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent prawny do spraw kontroli

 w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

Ogłoszenie o naborze nr 9611 z dnia 24.03.2017 r

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa, ul. Czereśniowa 98

 

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

WARUNKI PRACY

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli przestrzegania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stopnia podstawowego przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym przygotowywanie projektów orzeczeń administracyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze (tytuł magistra)

 • staż pracy: 1 rok minimum 1 rok pracy w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej.

 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

 • znajomość prawa budowlanego,

 • obsługa komputera,

 • prawo jazdy kat."B"

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.04.2017

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  02-456 Warszawa
  ul. Czereśniowa 98
  z dopiskiem "Oferta pracy WIK"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,5 w wysokości 2 810,76 zł. brutto + dodatek stażowy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel 22/863 90 12 w. 114.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-24 13:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6724
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-24 13:27