Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Poszukiwany specjalista do spraw finansowo-księgowych

Ogłoszenie o naborze nr 8136 z dnia 03 lutego 2017 r.
OFERTY DO 22 lutego 2017 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw finansowo-księgowych

w Zespole do spraw Finansowo-Księgowych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Warszawa, ul.Czereśniowa 98

WARUNKI PRACY:

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki
lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie
się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ:

prowadzenie dokumentacji w zakresie wydatków Inspektoratu: dekretowanie i księgowanie dokumentów w programie
finansowo-księgowym, bieżące uzgadnianie kont, analiza rozrachunków z kontrahentami
sporządzanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań finansowych w zakresie wydatków WINB w Warszawie,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i przeprowadzanie inwentaryzacji składników
majątkowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

wykształcenie: wyższe magisterskie - ekonomiczne lub podyplomowe z zakresu rachunkowości bądź finansów publicznych,
doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia w pracy w księgowości,
bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości,
umiejętności analityczne,
dobra organizacja pracy, systematyczność i samodzielność,
dobra znajomość obsługi komputera,
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
znajomość zagadnień z obszaru budżetowania zadaniowego,
znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

Życiorys/CV i list motywacyjny,
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 22 lutego 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa
lub osobiście w pok. 23

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wynagrodzenie zasadnicze - mnożnik 1,85 w wysokości 3 466,60 zł. brutto+ dodatek stażowy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

drukuj (Poszukiwany specjalista do spraw finansowo-księgowych)

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2017-02-02 15:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5363
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-02 14:41