Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Referent prawny w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 
 • Ogłoszenie nr: 177938
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 lutego 2016r.


 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby ciwilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

prowadzenie kontroli przestrzegania przez organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego stopnia podstawowego przepisów prawa budowlanego  i kodeksu postępowania adminstracyjnego.

 


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Wyjazdy w teren w związku z prowadzoną kontrolą organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego.

Warunki lokalowe dobre, winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Przed wejściem do bydynku jest zainstalowana winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


w y m a g a n i a    n i e z b ę d n e

wykształcenie:

wyższe prawnicze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • obsługa komputera.


w y m a g a n i a    d o d a t k o w e

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 


Inne dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


Termin składania dokumentów:

04-03-2016

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

z dopiskiem: "Oferta pracy WIK"


Inne informacje:


Wynagrodzenie zasadnicze 2623,38 zł. brutto + dod. stażowy.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/863 90 12 w. 114

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagąbez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację, seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę chronioną.

drukuj (Referent prawny w Wydziale Inspekcji i Kontroli)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-17 12:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 08:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7466
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-18 08:52