Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli
 • Ogłoszenie nr: 176869
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 stycznia 2016 r.


 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • załatwianie spraw dla których MWINB jest organem nadzoru budowlanego I instancji, w tym prowadzenie postępowań administtracyjnych.

 


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Wyjazdy służbwe w teren w związku z kontrol budów, prowadzenie samochody służbowego, praca na wysokości.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Przed wejściem do bydynku jest zainstalowana winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne

Warunki lokalowe dobre, winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


w y m a g a n i a    n i e z b ę d n e

wykształcenie:

wyższe techniczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy prawo budowlane oraz znajomość kpa,
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism,
 • prawo jazdy kat. B.


w y m a g a n i a    d o d a t k o w e

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 


Inne dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


Termin składania dokumentów:

05-02-2016

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

z dopiskiem "Oferta pracy WIK"


Inne informacje:


Wynagrodzenie zasadnicze 3747,68 zł.(brutto) + dod. stażowy.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/863 90 12 w. 131

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagąbez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację, seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę chronioną

drukuj (Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli)

 • opublikował: Paweł Szewczyk
  data publikacji: 2016-01-18 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1151
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-18 11:27

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 341359
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-20 15:55

Stopka strony