Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 
Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli
 • Ogłoszenie nr: 173413
 • Data ukazania się ogłoszenia: 22 września 2015r.


 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • załatwianie spraw dla których MWINB jest organem nadzoru budowlanego I instancji, w tym prowadzenie postępowań administtracyjnych
 • prowadzenie kontroli budów.

 


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Wyjazdy służbwe w teren w związku z kontrol budów, prowadzenie samochody służbowego, praca na wysokości.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Przed wejściem do bydynku jest zainstalowana winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne

Warunki lokalowe dobre, winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


w y m a g a n i a    n i e z b ę d n e

wykształcenie:

wyższe techniczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy prawo budowlaneoraz znajomość kpa,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism,
 • prawo jazdy kat. B.


w y m a g a n i a    d o d a t k o w e

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 


Inne dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


Termin składania dokumentów:

02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

z dopiskiem "Oferta pracy WIK"


Inne informacje:


Wynagrodzenie zasadnicze 3560 zł. + dod. stażowy.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/863 90 12 w. 131

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagąbez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację, seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę chronioną.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-21 13:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-21 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6813
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-21 14:00