Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Główny specjalista w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Główny specjalista w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym
 • Ogłoszenie nr: 171021
 • Data ukazania się ogłoszenia: 07 lipca 2015r.


 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

główny specjalista

w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym),
 • rozstrzyganie w sprawach nadzwyczajnych.

 


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

reprezentowanie organu przed sądami administracyjnymi, kontakt z organami administracji, stronami i uczestnikami postępowaniaMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnsprawnych.
Warunki lokalowe dobre, winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po terenie budynku.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


w y m a g a n i a    n i e z b ę d n e

wykształcenie:

wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe:

5 lat stażu pracy w organach Administacji Architektoniczno-Budowlanej lub Nadzory Budowlanego,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra znajimość ustawy Prawo Budowlane
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • obsługa komputera,
 • prawo jazdy kat B.


w y m a g a n i a    d o d a t k o w e

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 


Inne dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


Termin składania dokumentów:

22-07-2015

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa


Inne informacje:


Wynagrodzenie zasadnicze 3747,68 zł. brutto + dod. stażowy.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/863 90 12 w. 131

drukuj (Główny specjalista w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-06 12:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-06 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7083
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-07-06 12:57