Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 • Ogłoszenie nr: ?????
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 czerwca 2015 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • załatwianie spraw dla których WINB jest organem nadzoru budowlanego I instancji, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych;
 • prowadzenie kontroli budów

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

wyjazdy służbowe w teren w związku z kontrolą budów, prowadzenie samochodu służbowego, praca na wysokości.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 

Inne

Warunki lokalowe dobre, winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • uprawnienia budowlane,
 • wbardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz znajomość Kpa,
 • umiejętnośc obsługi komputera(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • zdolnośc analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism,
 • prawo jazdy kat. B


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 


Termin składania dokumentów:

10.07.2015

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Czereśniowa 98 p. 23
02-456 Warszawa

z dopiskiem "Oferta pracy WIK)


Inne informacje:Wynagrodzenie zasadnicze 3 560, 30 zł. (brutto) + dod. stażowy.
Ofertyotrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/863 90 12 w. 114

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Zadrożna
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: Maciej Aleksandrowicz
  data publikacji: 2015-06-25 12:23
 • zmodyfikował: Maciej Aleksandrowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-25 12:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1961
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-06-25 12:21

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 435836
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-19 09:37

Stopka strony