Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli

numer ogłoszenia w BIP KPRM - 163157Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor


w Wydziale Inspekcji i Kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:

Warszawa

ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie zestawień statystycznych dotyczących działania służb nadzoru budowlanego (w tym pod silną presją czasu w sytuacjach kryzysowych),
 • prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
 • analiza zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego (w tym przygotowywanie projektów postanowień z art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane i decyzji wnoszących sprzeciw do użytkowania.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
warunki warunki lokalowe dobre, winda osobowa i drzwi o szerokości pozwalające osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • dobra znajomość ustawy Prawo wodne,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty  i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadkukandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu wprzypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia :

30.09.2014

na adres:

WojewódzkiInspektorat Nadzoru Budowlanego

02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98

z dopiskiem "Oferta pracy WIK".

Inne
informacje:

 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto 2810,76.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Dodatkowe informacje: tel. 22 863 90 12 wew. 114.

drukuj (Inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-17 13:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-17 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6044
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-09-17 14:01