Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony


Ogłoszenie w BIP KPRM nr: 155542

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
 • rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

warunki pracy dobre

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

warunki uciążliwe nie występują

Inne

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2623,38 PLN


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji architektniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość ustawy prawa budowlanego,
 • obsługa komputera.

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  życiorys i list motywacyjny
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia
  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów ,
  którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w
  przypadku, gdy znajd a się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

     18.11.2013

Miejsce składania dokumentów:
      Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      Czereśniowa 98 p. 23
      02-456 Warszawa
      z dopiskiem "Oferta pracy WOP"

Inne informacje:
     
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci
zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty
odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. 22/
863 90 12.


drukuj ()

 • autor informacji: Maria Zadrożna
  data wytworzenia: 04.11.2013
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-12 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-14 08:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1800
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-11-14 08:19

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 435739
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-19 09:37

Stopka strony