Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony


Ogłoszenie w BIP KPRM nr: 155542

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
 • rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

warunki pracy dobre

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

warunki uciążliwe nie występują

Inne

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2623,38 PLN


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji architektniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość ustawy prawa budowlanego,
 • obsługa komputera.

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  życiorys i list motywacyjny
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia
  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów ,
  którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w
  przypadku, gdy znajd a się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

     18.11.2013

Miejsce składania dokumentów:
      Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      Czereśniowa 98 p. 23
      02-456 Warszawa
      z dopiskiem "Oferta pracy WOP"

Inne informacje:
     
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci
zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty
odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. 22/
863 90 12.


drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
  data wytworzenia: 2013-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-12 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-14 08:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5787
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-14 08:19