Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

numer ogłoszenia w BIP KPRM - 154423

Mazowiecki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

inspektor w
Wydziale Inspekcji i Kontroli

W miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest
niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 2


Adres urzędu:

Warszawa

ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:

-  załatwianie spraw, dla których WINB jest organem
nadzoru budowlanego I instancji, w tym prowadzenie postępowań
administracyjnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
warunki pracy dobre

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
warunki uciążliwe nie występują

Wymagania związane ze stanowiskiem
pracy:

Wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze

Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego - minimum rok pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego.

Pozostałe

wymagania niezbędne:

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- ogólna wiedza z prawa budowlanego;
- obsługa komputera;
- prawo jazdy.

Wymagania

dodatkowe:


- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty  i
oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
- oświadczenie
kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata o
korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku
kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w
przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów

Dokumenty należy składać w
terminie do dnia :

25.09.2013

na adres:

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego

02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98

z
dopiskiem "Oferta pracy WIK".

Inne
informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 114.drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2013-09-11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-09-11 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5647
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-09-11 14:42