Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

numer ogłoszenia w BIP KPRM - 146927

Mazowiecki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

referent prawny w
Wydziale Inspekcji i Kontroli

W miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest
niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:

Warszawa

ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
 • rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
warunki pracy dobre

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
warunki uciążliwe nie występują

Wymagania związane ze stanowiskiem
pracy:

Wykształcenie: wyższe prawnicze;

Pozostałe

wymagania niezbędne:

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ogólna wiedza z prawa budowlanego,
 • obsługa komputera.

Wymagania

dodatkowe:

 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  odpowiedzialność, zdyscypliniowanie.

Wymagane dokumenty  i
oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie
  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
  oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie
  kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o
  korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku
  kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w
  przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy składać w
terminie do dnia :

06.11.2012

na adres:

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z
dopiskiem "Oferta pracy WIK".

Inne
informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12.Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-25 08:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5181
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-10-25 08:28