Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony


numer ogłoszenia w BIP KPRM - 146459

Mazowiecki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego w
Wydziale Inspekcji i Kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:

Warszawa

ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:

-  załatwianie spraw, dla których WINB jest organem
nadzoru budowlanego I instancji, w tym prowadzenie postępowań
administracyjnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
warunki pracy dobre

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
warunki uciążliwe nie występują

Wymagania związane ze stanowiskiem
pracy:

Wykształcenie: wyższe techniczne;

Pozostałe

wymagania niezbędne:

- uprawnienia budowlane;
- wiedza z
zakresu ustaw Prawo budowlane i KPA;
- umiejętność obsługi komputera
(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
- zdolność analitycznego
myślenia, umiejętność redagowania pism;
- prawo jazdy.

Wymagania

dodatkowe:


- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty  i
oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
- oświadczenie
kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata o
korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku
kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w
przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów

Dokumenty należy składać w
terminie do dnia : 20.10.2012 na adres:

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z
dopiskiem "Oferta pracy WIK".

Inne
informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 114.


  • opublikował: Paweł Szewczyk
    data publikacji: 2012-10-04 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1913
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-10-05 10:18

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 427132
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 10:33

Stopka strony