Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Ogłoszenie w BIP KPRM nr: 144209

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa procesu obiegu dokumentów oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: instrukcji kancelaryjnej, ustawy prawo budowlane, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko Windows i pakiet MS Office)
 • umiejętność rozwiązywania prostych problemów związanych z praca przy komputerze, w tym z obsługa urządzeń peryferyjnych
 • prawo jazdy

.

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  życiorys i list motywacyjny
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

      03-07-2012

Miejsce składania dokumentów:
      Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      Czereśniowa 98 p. 23
      02-456 Warszawa
      z dopiskiem "Oferta pracy WAO"

Inne informacje:
     
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci
zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty
odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. 22/
863 90 12 w. 105.drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
  data wytworzenia: 2012-06-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-22 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5754
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-22 14:24