Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

numer ogłoszenia w BIP KPRM - 136700.

Mazowiecki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

eksperta nadzoru budowlanego w
Wydziale Wyrobów Budowlanych

Liczba lub wymiar etatu:  1
Miejsce

wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:

-  realizacja zadań związanych z prowadzeniem, jako organ I instancji działalności kontrolnej oraz postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych, tj.:
- prowadzenie kontroli,
- prowadzenie postępowań i przygotowywanie aktów administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem
pracy:

Wykształcenie: wyższe techniczne;

Pozostałe

wymagania niezbędne:

- uprawnienia budowlane;
- wiedza z
zakresu ustaw Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych i KPA;
- prawo jazdy.

Wymagania

dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Kopie innych dokumentów i
oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
- oświadczenie
kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata o
korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać w
terminie do dnia : 2011 – 09 - 20 na adres:

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z
dopiskiem "Oferta pracy WWB".

Inne
informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 226.
drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2011-09-07
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-09-08 08:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5077
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-09-08 08:49