Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony


Ogłoszenie w BIP KPRM nr: 132649

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent prawny w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym(odwoławczym i zażaleniowym)
 • rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ogólna wiedza z prawa budowlanego,
 • obsługa komputera.

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w nadzorze budowlanym,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  życiorys i list motywacyjny
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

      18-03-2011

Miejsce składania dokumentów:
      Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      Czereśniowa 98 p. 23
      02-456 Warszawa
      z dopiskiem "Oferta pracy WOP"

Inne informacje:
      Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. 22/ 863 90 12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2011-03-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-08 08:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-08 08:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5743
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-08 08:22