Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

numer ogłoszenia w BIP KPRM - 130686

Mazowiecki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje
kandydatów na stanowisko:

Kierownika Zespołu ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce


wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:

-  prowadzenie w I instancji działalności inspekcyjnej, kontrolnej i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, dotyczących prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych usytuowanych  na terenach zamkniętych (z wyjątkiem terenów zamkniętych kolejowych).;
 -  prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych na terenach zamkniętych (poza terenami zamkniętymi kolejowymi).

Wymagania związane ze
stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe

Okres doświadczenia: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym.

Pozostałe wymagania niezbędne:

- uprawnienia budowlane;
- poswiadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" (ważne minimum do 31.12.2011 r.);znajomość
kodeksu
- wiedza z zakresu ustaw Prawo budowlane i KPA;
- prawo jazdy;
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
-  odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-Życiorys


i list motywacyjny;
- kopia dokumentu potwierdzającego polskie
obywatelstwo lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
-
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- oświadczenie
kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata o
korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty


należy składać w terminie do dnia : 2011 – 01 - 11 na adres:

Wojewódzki


Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z
dopiskiem "Oferta pracy ZOB".

Inne informacje:
Oferty


otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 117.
drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2010-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-01-03 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6278
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-01-03 10:04