Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

numer ogłoszenia w BIP KPRM - 127457.

Mazowiecki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje
kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

w
Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Liczba lub wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce


wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:

-  podejmowanie rozstrzygnięć  administracyjnych w
trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym);
 -  rozstrzyganie w
postępowaniach nadzwyczajnych.

Wymagania związane ze
stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe:
prawnicze

Pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość
kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- ogólna wiedza z prawa
budowlanego;
- obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność,
zdyscyplinowanie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-Życiorys


i list motywacyjny;
- kopia dokumentu potwierdzającego polskie
obywatelstwo lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
-
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- oświadczenie
kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata o
korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty


należy składać w terminie do dnia : 2010 – 09 - 28 na adres:

Wojewódzki


Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z
dopiskiem "Oferta pracy WOP".

Inne informacje:
Oferty


otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 131.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2010-09-14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-09-15 09:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6655
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-01 15:31