Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

numer ogłoszenia w BIP KPRM - 124354.

Mazowiecki
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje
kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

w
Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce

wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:

-  podejmowanie rozstrzygnięć  administracyjnych w
trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym);
 -  rozstrzyganie w
postępowaniach nadzwyczajnych.

Wymagania związane ze
stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe:
prawnicze

Pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość
kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- ogólna wiedza z prawa
budowlanego;
- obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:


umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność,
zdyscyplinowanie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-Życiorys

i list motywacyjny;
- kopia dokumentu potwierdzającego polskie
obywatelstwo lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
-
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- oświadczenie
kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata o
korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty

należy składać w terminie do dnia : 2010 – 06 - 22 na adres:

Wojewódzki

Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z
dopiskiem "Oferta pracy WOP".

Inne informacje:
Oferty

otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 105.  • autor informacji: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 09.06.2010
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-06-10 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1833
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-10 09:08

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 435821
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-19 09:37

Stopka strony