Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

numer ogłoszenia w BIP KPRM - 117419.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Liczba lub wymiar etatu:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-  załatwianie spraw, dla których WINB jest organem I instancji, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe techniczne;
Okres doświadczenia:
-

Pozostałe wymagania niezbędne:

- uprawnienia budowlane;
- wiedza z zakresu ustaw Prawo budowlane i KPA;
- umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
- zdolność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism;
- prawo jazdy.

Wymagania dodatkowe:
-  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
- oświadczenie kandydata o nieskazaiu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2009 – 12 - 05 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z dopiskiem "Oferta pracy WIK".

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 114.


drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2009-11-24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-11-24 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6112
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-24 13:56