Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-  podejmowanie rozstrzygnięć  administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym);
 -  rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe: prawnicze lub administracyjne

Pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- ogólna wiedza z prawa budowlanego;
- obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:
-  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego polskie obywatelstwo lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2009 – 11 - 06 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z dopiskiem "Oferta pracy WOP".

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 113.


drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2009-06-23
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-10-23 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5828
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-10-23 11:22