Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Liczba lub wymiar etatu:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-  podejmowanie rozstrzygnięć  administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym);
 -  rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe: mgr prawa, mgr administracji lub mgr inż. budownictwa
Okres doświadczenia: ---

Pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- ogólna wiedza z prawa budowlanego;
- obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:
-  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dowodu osobistego;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2009 – 10 - 12 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 pok. 23 z dopiskiem "Oferta pracy WOP".

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 113.


drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2009-09-29
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-09-30 08:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6287
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-09-30 08:37