Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora  lub inspektora nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Liczba lub wymiar etatu:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-  prowadzenie kontroli działania administracji architektoniczno - budowlanej i powiatowych organów nadzoru budowlanego pod względem prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych i wydawanych aktów administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne;
Okres doświadczenia:
minimum 2 lata pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego.

Pozostałe wymagania niezbędne:

-znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- wiedza z prawa budowlanego'
- umiejętność kierowania zespołem,
- obsługa komputera,
- uprawnienia budowlane (przy wykształceniu technicznym),
- prawo jazdy.

Wymagania dodatkowe:
-  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-kopia dowodu osobistego;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
-życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2009 – 08 - 05 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z dopiskiem "Oferta pracy WIK".

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 114.
drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2009-07-21
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-07-22 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5920
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-22 09:15