Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Liczba lub wymiar etatu:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym związanych z wydawaniem postanowień, decyzji administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe: techniczne;
Okres doświadczenia:
0 - 6 miesięcy w administracji publicznej.

Pozostałe wymagania niezbędne:

-uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej lub mostowej,
- wiedza z prawa budowlanego, KPA,
- umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
- zdolność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism,
- prawo jazdy

Wymagania dodatkowe:
-  znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-kopia dowodu osobistego;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
-życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2009 – 08 - 05 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego; 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 z dopiskiem "Oferta pracy WIK".

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90
12 w. 114.


drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2009-07-21
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-07-22 08:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5726
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-22 09:15