Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Wydział Administracyjno – Organizacyjny
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 23
z dopiskiem „ oferta pracy WIK”

poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego, w tym:
- dokonywanie oględzin w terenie,
- zbieranie materiałów dowodowych w sprawach,
- redagowanie pism dotyczących postępowania administracyjnego.

Wykształcenie:
średnie techniczne

Wymagania konieczne:
- uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
- minimum 2 lata doświadczenia w pracy w administracji rządowej lub samorządowej,
- prawo jazdy kat. B'
- umiejętność obsługi komputera (Ms Office)

Wymagania pożądane;
- znajomość przepisów Kpa,
- znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2009-01-30

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną
powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną
zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90 12 w.
114.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2009-01-14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-01-16 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6266
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-16 10:01