Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydział Administracyjno – Organizacyjny
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 23
z dopiskiem „ oferta pracy WIK”

poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent prawny lub referent prawno - administracyjny w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych,
- współudział w kontrolach,
- rozpatrywanie spraw skargowych.


Wykształcenie:
- wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- obsługa komputera,


Wymagania pożądane:

- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność'
- ogólna wiedza z prawa budowlanego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia pierwszych 3 stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia : 2008-07-11

.
Inne informacje:

Możliwość odbycia praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

Stanowisko
zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i
kwalifikacji kandydata. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną
powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną
zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 863 90 12 w.
114.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
    data wytworzenia: 2008-06-25
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-06-26 14:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-06-26 14:38