Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlnego w Pruszkowie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlengo w Pruszkowie

 

Główne obowiązki: kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlengo na terenie powiatu.

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

- uprawnienia budowlane bez ograniczńe

- 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego

- doświadczenie w pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej

- prawo jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie dokumnetów potwierdzjących wykształcenie

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Pruszkowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do dnia 05.08.2016r.

 

 

Poszukiwani kandydaci na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

.

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu pruszkowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Pruszkowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 05.08.2016 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

.

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu pruszkowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Pruszkowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 05.08.2016 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

.

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu pruszkowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Pruszkowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 05.08.2016 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

.

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu pruszkowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Pruszkowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 05.08.2016 r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

.

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą inspektoratu, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu pruszkowskiego.

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • 5 lat stażu pracy

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Pruszkowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa w terminie do 05.08.2016 r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Adam Jędraś
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Maciej Aleksandrowicz
  data publikacji: 2016-07-20 13:15
 • zmodyfikował: Maciej Aleksandrowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-20 13:33

Nowa wizualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Od dnia 20 lutego 2014 r. Biuletyn dostępny jest w nowej wizualizacji.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą są ułatwienia dostępu dla osób słabowidzących (widoczne w prawym górnym rogu widoku każdej strony).

Ponadto nowa wizualizacja jest bardziej przejrzysta, intuicyjna w obsłudze a format prezentowanych treści w pełni odpowiada aktualnym, przepisom.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2014-02-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-21 10:00
 • zmodyfikował: Maciej Aleksandrowicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 10:03

______________________________________________________________________

                                                   

Z dniem 1 lipca 2008r. uruchomiony został telefon alarmowy (służący wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych), o numerze:

.

0 600 779 268

.

Telefon ten jest aktywny całodobowo, poza godzinami urzędowania WINB w Warszawie.
W godzinach pracy WINB w Warszawie telefonem alarmowym jest numer

022 863 90 12.

Powyższy numer służy wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych dla których organem właściwym jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz dla których organem właściwym jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w przypadku braku możliwości skontaktowania się z właściwym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.

 

 

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 30.06.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-30 15:20
 • zmodyfikował: Paweł Szewczyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-20 13:32

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

NIP 526-22-77-722

REGON 013299606

 

Kontakt

Dane kontaktowe

tel.: 22 863 90 12

faks: 22 863 90 15

poczta elektroniczna: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek - od 900 do 1700

Wtorek - piątek - od 800 do 1600

 

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.